Anasayfa - Hakkımızda

Vizyon ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ

Temel prensibimiz , emeğe hak ve saygı, sermayeye güven'dir...

Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacını ve misyonunu taşır.
Sağlıklı bir toplum, adaletli gelir dağılımı, fırsat eşitliği, sosyal güvenlik ve dayanışmanın geliştirilmesi, çocuk haklarının korunması, kadınla erkeğin eşitliği ve yönetime katılması, doğa ve çevrenin korunması amacıyla, üreten, katılan, gelişen bir Türkiye ve Dünya hedefler.
Bu amaç ve misyonun gerçekleştirilmesi için, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda, demokratik ilkelerden sapmadan;
Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır adil bir ücret sağlamaya çalışır.
Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri alır.
Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmeye gayret eder.
Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarf eder.

ANAYASAYA BAĞLIYIZ…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, bir demokratik kitle örgütü olarak, Anayasanın hükümlerine bağlı ve sadık bir kuruluştur.

TESLİMİYET YOK…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, her türlü yanlışlığa, aldatıcılığa ve teslimiyetçiliğe meydan vermeden sendikal işleyişinde uzlaşma ve diyalog hâkim kılar.

İYİ SÖZLEŞME… İYİ HAK…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, üyesi güvenlik işçilerinin yaşam standardını yükselten toplu sözleşmeler imzalamayı, bu sözleşmeleri imzaladığı şekliyle uygulamayı ve uygulatmayı esas amaç olarak benimser, savunur ve korur.

 


BİZ BİR AİLEYİZ…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, üyeleri, üye eşleri ve çocuklarının sağlıklı, bilinçli, kültürlü ve eğitimli bir birey olarak topluma ve ülkeye, daha yararlı olmalarını sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif amaçları tesis ve yatırımlar yapar.

ÜYEDEN ALINAN AİDAT ÜYEYE İADE…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, üyeden alınan aidatı, yine üyeye sosyal ve kültürel hizmet olarak iade etmeyi; üyelerine, üye eşlerine ve çocuklarına karşı yerine getirilmesi gereken bir görev olarak kabul eder.

KATILIMCI, PAYLAŞIMCI VE ŞEFFAF…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, sendikal yapısını, anlayış ve işleyişini demokrasinin kurum ve kurallarına sahip çıkarak, aynı zamanda katılımcılık, paylaşımcılık ve şeffaflık gibi temel ilkeleri önemle gözeterek yürütür.

KALİTELİ BİR YAŞAM…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, üyelerini verimli ve kaliteli bir üretim anlayışına, sağlıklı ve güvenli iş koşullarına, ülke standartlarının altına düşmeyecek bir ücret yapısına kavuşturur.

SORUNLARLA MÜCADELE…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, ücret adetsizliği, gelir dengesizliği, vergi adaletsizliği, kayıt dışı ekonomi, işten çıkarmalar, işsizlik ve enflasyon gibi sosyal ve ekonomik boyutlu sorunlarla mücadele eder.


ÖNCE EĞİTİM…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, Çalışma barışını sağlamak, haksızlıklarla mücadele etmek için hukuk zeminden çıkmadan her türlü eylem ve etkinliği yapmak ve bunun için de haklarının ve hukukunun bilincinde teşkilatlı bir çalışan kitlesi oluşturmaktır.Bütün üyelerinin gerek kültürel gelişme gerekse sendikaya yeni üyeler kazandırmak yolunda çağdaş ve milli çalışma eğitim seminerlerine katılmalarını sağlar. Mesleki gelişimlerinin ve yükselmelerinin önündeki engelleri kaldırmaktır

MÜREFFEH BİR TÜRKİYE…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, Türk Milleti’nin sosyal ve ekonomik anlamda huzurlu, barış içinde ve müreffeh bir toplum yolunda üzerine düşen her görevi yerine getirir.

HER ZAMAN DAYANIŞMA…

Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, başta işçiler olmak üzere, memurların, emeklilerin, çiftçi ve esnaf ve diğer sosyal kesimlerin, sorunlarının demokratik yollardan ve adaletli olarak çözüm bulması için oluşturulacak dayanışmaların içinde yer alır.

UZLAŞMA VE DİYALOG…
Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve siyasal anlamda zor şartlar içinde olduğu dönemlerde, işçi ve işveren taraflarının karşılıklı anlayış içinde şartlara uygun bir yaklaşım göstermesinden ve çözüm üretmesinden yanadır.

AMACIMIZ, TALEBİMİZ…
Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Sendikaları Konfederasyonu’nun, temel talebi İnsana Sevgi, Emeğe Saygı olup, temel amacı “Üretmek, Kazanmak Kazandırmaktır.”

İlkeli, Kararlı ve Cesur Sendikacılığın Tek Adresi
‘’’DİK BAŞ TOK KARIN MUTLU YARIN’’’

Cevizlidere Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:143 Murat Apt. Kat 1 No:5 Çankaya / ANKARA
0312 473 0641
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

© 2021 Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Akdeniz Organizasyon.