Anasayfa - Hakkımızda

Örgütlenme

Üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirmek için çaba harcayan sendikaların en önemli faaliyet alanlarından biri örgütlenmedir. Çünkü bir sendikanın gücü üyelerinden kaynaklanır. Bu bağlamda sendikanın üye sayısı, üyelerin nitelikleri, yani örgüt bilinci, sendikaya bağlılıkları ve katılımları önem taşımaktadır. Bundan dolayı sendikaların varlıklarının ön koşulu olan örgütlenme çalışmaları kesintisiz sürdürülmelidir.

YENİDEN MİSK örgütlenme çalışmalarını bu ilke çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Örgütlenme çalışmalarında, bir yandan üye sayısını artırılması için çaba harcanırken, diğer yandan da üyelerin niteliklerini geliştirilmesine önem verilmektedir.

Bu amaçla, işyeri gezileri, dayanışma geceleri ve temsilci toplantıları düzenleyerek üyelerle sürekli temas içinde bulunmaktadır.

YENİDEN MİSK ayrıca, sendikacılık açısından olumsuz koşulların sürmesine karşısında, var olan üyeliği korumak ve yeni üye kaydetmek için çalışırken, üyelerine sendikal bilinç vermek ve sendikaya bağlılığını artırmak üzere örgütlenmenin tamamlayıcı bir unsuru olarak ele aldığı eğitim çalışmaları ve diğer etkinliklere de ağırlık vermektedir. Öte yandan , bilinçlenme ve sendikaya bakış açısından son derece işlevsel olan yayın faaliyetleri ile örgütlenme çalışmalarını desteklemektedir.

Bunların yanı sıra örgütlenme çalışmalarında yüz yüze ilişki oldukça önemlidir. Bu çerçevede sendikamızın şubeleri tarafından organize edilen işyeri ziyaretleri her yıl belli periyotlarla gerçekleştirilmekte yine şubelerimizce organize edilen temsilci toplantılarına da devam edilmektedir.

Bilindiği gibi değişen olgusunun önemini kavrayan sendikalar, örgütlenme çalışmalarına büyük ağırlık vermekte, değişen koşullara, işgücünün ihtiyaç ve beklentilerine yanıt verecek şekilde örgütlenme politikaları üretmeye çalışmaktadırlar. Sendikamızın örgütlenme çalışmalarında bu tespit belirleyici olmaktadır.

YENİDEN MİSK’in örgütlenmedeki temel ilkesini tamamlayan diğer unsurlar demokratik, katılımcı ve çağdaş yapısıdır. Gerçekten delegelerin seçiminden genel kurulların yapılmasına, yönetim organlarının oluşumundan alınan kararlara ve sendikacılık anlayışından, her türlü etkinlerinde bu ilke belirleyici ve yol gösterici olmaktadır.

YENİDEN MİSK örgütlenme çalışmaları neticesinde şu ana kadar 20 binden fazla üyeye sahip olmuştur. Örgütlenme çalışmalarımızı konfederasyonun yanında bağlı bulunduğumuz sendikalarla da yürütmekteyiz.

Cevizlidere Mah. Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:143 Murat Apt. Kat 1 No:5 Çankaya / ANKARA
0312 473 0641
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

© 2021 Yeniden Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu Resmi Web Sitesi. Tüm Hakları Saklıdır. Web Tasarım Akdeniz Organizasyon.